I år er det 20 år siden Johann Olav Koss grunnla Right To Play. Siden 2000 har vi brukt lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke millioner av barn i Asia, Afrika og Midtøsten.

Vi samarbeider med lærere, trenere, foresatte, myndigheter, bedriftsledere, beslutningstakere, fageksperter, idrettsutøvere og pedagoger for å tilrettelegge for at de mest sårbare barna får de nødvendige forutsetningene for å lykkes. Det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.

Vi feirer 20-års jubileet med hylle de fantastiske barna som har deltatt i våre programmer, våre viktige samarbeidspartnere og gode støttespillere. Sammen har vi skapt resultater som har bidratt til varige endringer for barna, deres familier og lokalsamfunn.

Og dette viktige arbeidet skal vi fortsette med. Med utgangspunkt i erfaringene vi har bygde oss opp de siste to tiårene, og ved å bruke vår unike læringsmetode, skal vi tilføre den livsviktige leken i hverdagen til de barna som trenger det aller mest.

Bli med på laget du også, sammen kan vi beskytte, utdanne og styrke de mest sårbare barna.


Kraften i barn

Vi er på plass i klasserommet, fotballbanen, ungdomsklubben og andre arenaer hvor barn er tilstede. Vårt mål er å utløse potensialet i hvert barn, og gjennom leken skape trygghet, glede og motivasjon til å lære.

Vårt mål er å bidra til en fremtid hvor alle barn får innfridd sine rettigheter, blir hørt og får utviklet sitt potensiale. Dette klare vi ikke alene, men trenger gode støttespillere med på laget. Bli med du også, sammen kan vi sørge for at alle barn for den livsviktige leken.


En generasjon i endring

20 år med gode resultater har resultert i 20 år med barn som har vokst opp til å bli endringsagenter, og som unge voksne nå bidrar til å skape positive endringer og styrke sine samfunn. Bli med og møt noen av disse barna;

Gilbert

Gilbert Story - Image 1 - Web Hero.jpg
1 av 20 studenter får mulighet til å starte på universitet i Rwanda. Gilbert er en av dem.

Gilbert studerer til sivilingeniør på Umutara Polytechnic University i Rwanda. Hans ambisjoner er å designe og bygge rimelige tilpassede boliger for mennesker med nedsatt funksjonsevne.


Lek bidrar til en bedre fremtid

Lek er en av de mest grunnleggende kreftene i et barns liv. I 20 år har vi brukt lek for å holde barna på skolen slik at de får en utdannelse, styrke jenter til å delta og lede, lære barn å løse konflikter og omfavne forskjeller. Lek som har resultert i endret adferd og som har reddet liv. Det er derfor vi kaller det for den livsviktige leken.

Smiling Boys - Closeup - Interesting Angle
Vi trenger deg med på laget

I Right To Play har vi som mål at alle barn skal få beskyttelse, utdanning og bli styrket - slik at de kan forme sin egen fremtid, bidra til positiv utvikling i sitt lokalsamfunn og skape varige endringer. Men vi trenger flere med på laget. For 250 kroner kan du gi et barn mulighet til å delta i våre programmer i et år, det vil si at som fastgiver bidrar du årlig til at 12 barn får den livsviktige leken i sin hverdag.