Nytt program lærer barn om rettigheter

Child Uprisers in Mali

I Mali har Right To Play startet Child Protection Club hvor barn og unge lærer seg rettighetene sine på en annerledes og morsom måte. Gjennom teater og lek får de innføring i hvordan de kan ta opp vanskelige teamer og ta viktige beslutninger.

Mali er et av verdens fattigste land. Under halvparten av barn i skolealdre går på skolen, og hver femte jente er gift innen de fyller 15 år (antallet øker til 75% når de er 18 år).

For å styrke barnas kunnskap om sine rettigheter har Right To Play etablert diverse tiltak gjennom lek, læring og aktiviteter. Et av disse er Child Protection Club i Kenieba, som har som hensikt å gi barn og unge innføring i rettighetene sine.

Samtidig som de selv blir bevisst sine rettigheter, videreformidler de det de lærer til andre barn og voksne i lokalsamfunnet gjennom månedlige teaterforestillinger. I tillegg til underholdningsverdien blir viktige temaer tatt opp, og stiller foreldre og samfunnsledere til ansvar for å ikke beskytte barna fra farer som for eksempel barnearbeid og barneekteskap.

Selv om barna føler seg forpliktet til å hjelpe familiene sine ved å jobbe, er de nå klare over rettighetene sine etter at klubben ble etablert. De vet at de ikke skal jobbe i gullgruvene eller på åkrene på bekostning av sin egen utdanning og barndom.

En forestilling som nylig ble satt opp, og som skapte mye oppmerksomhet og mange diskusjoner er historien om en jente som ble giftet bort. Tenåringsjenta blir gravid, og dør. Faren hennes blir rammet av sorg, anger og hjerteinfarkt.

«Vi bruker disse forestillingene til lære opp foreldrene våre i temaer som det er vanskelig å snakke om hjemme» sier Ramata.

Ramata forteller om klassevenninen, Khadija (14) som ble giftet bort for et år siden. «Mannen hennes er mye eldre, og jeg synes veldig synd på henne. Hun ble tvunget av foreldrene sine, og vil bare ut av det. For henne kom klubben for sent».

Gjennom klubbene har barna lært hvordan de kan få hjelp til å utøve rettighetene sine ved hjelp av hverandre, læreren sin eller andre voksenpersoner.

Ramata og de andre barna i klubben er nå bevisst sine rettigheter. Og sammen beskytter de seg selv, og fremtiden for barna i Mali.