1 Kjemper for jenters rett til utdanning

Gender Sensitization - Rwanda - Image 1 - Web Hero.jpg

Kjønnsrollemønsteret i Rwanda bidrar til at jenter får færre muligheter enn gutter, noe som også gjelder skolegang og utdanning. I tillegg har COVID-19 pandemien økt barrierene for jenters skolegang ytterligere, og mange står nå i fare for å miste tilgang til utdanning for alltid. Dette er noe Emiline og Jean ønsker å endre ved å dele viktige budskap rundt inkludering og likestilling. Målet er å endre holdning rund kjønnsrollen, noe som er sentralt for å få jentene tilbake på skolen.

I dag har Emiline og Jean tatt turen til det lokale markedet i landsbyen Ruhengeri, hvor de bruker megafonen får å nå ut med sitt viktige budskap:

«Den rwandiske kulturen setter klare føringer for hva som er jenteaktiviteter og hva som er gutteaktiviteter. Det forventes at jenter gjør husarbeidet, noe som fører til at de ikke har tid til å studere og delta i fritidsaktiviteter. Vi må jobbe sammen for å gi jenter like muligheter ,og vi må lære barna våre å være åpne for gjøremål uavhengig av kjønn!»

Emiline og Jean kommer fra organisasjonen UMUHUZA, og er med i en gruppe på over 400 frivillige som har fått opplæring av Right To Play. Mens de frivillige tidligere inviterte til samlinger på skolene for å formidle sitt budskap, har de under COVID-19 tatt til gatene med megafoner for å spre tanker om likestilling, viktigheten av å sikre jenters tilgang til kvalitetsutdanning, rettferdig deling av husarbeidet, farene ved tenåringsgraviditet og hvordan unngå kjønnsbasert vold. I løpet av sin tre uker lange kampanje, har de nådd over 200 landsbyer og snakket med nærmere 20.000 foreldre, omsorgspersoner og andre samfunnsmedlemmer.

“VI OPPFORDRER FORELDRE TIL Å BEHANDLE BARNA SINE LIKT. DET ER VIKTIG Å LA BÅDE JENTER OG GUTTER DELTA I HUSARBEIDET OG GI DEM LIKE MYE TID TIL Å LEKE OG FULLFØRE SKOLEGANGEN.”
Emiline

En kjønnsanalyse, utført av Right To Play i 2018, utforsket hvordan holdninger til kjønn i Rwanda påvirker jentenes muligheter til å lære, studere og delta på fritidsaktiviteter. Hensikten med studien var å forstå barrierene som påvirker jenters og gutters likeverdige tilgang til kvalitetsutdanning samt å identifisere strategier for å overvinne disse. Analysen viste at det var tydelige forventninger basert på kjønn:

  • Det var forventninger til at jentene skulle feie klasserommet i friminuttet, mens guttene lekte ute.
  • Det var større sannsynlighet at guttene fikk lede grupper, og jentene ble bedt om å ta notater.
  • Guttene ble oppfordret til å delta i konkurranser, mens jentene skulle holde seg rolige og ikke snakke mye i offentligheten.

Disse ulikhetene fører til at gutter ofte utkonkurrerte jenter i muntlige fag, leseferdigheter og tallforståelse. Gjennom kampanjer som fokuserer på bevisstgjøring av kjønnsnormene har Right To Play og de frivillige fra organisasjonen UMUHUZA bidratt til at flere familier har endret synet på viktigheten av jenters utdanning.

Gender Sensitization - Rwanda - Image 2 - Web.jpg
Emiline og Jean snakker med en gruppe landsbyboere om viktigheten av likestilling.

Budskapet om likestilling mellom kjønnene har hatt stor påvirkning på Jeanine, en flerebarnsmor som fikk med seg kampanjen fra Emiline og Jean da hun var på markedet. Hun ble så inspirert av viktigheten i budskapet at hun inviterte med seg de to frivillige hjem for å snakket med mannen sin. I etterkant av samtalen er Jeanine og mannen hennes fast bestemt på å gi døtrene støtten de trenger for å få gjennomført skolegangen.

«Gutter har alltid blitt oppdratt til å tenke at de ikke kan gjøre husarbeid. Etter å ha hørt dette budskapet, forstår vi hvor mye mer arbeid vi påla døtrene våre. Fra nå av skal vi sørge for at våre barn - uansett kjønn - deltar likt i alle gjøremålene. På denne måten får de like mye tid til å leke og studere», avslutter Jeanine.

Gender Sensitization - Rwanda - Image 3 - Web.jpg
Jeanine og hennes manns har endret holdningen til kjønnsroller som følge av kampanjen.