Depresjon, angst og atferdsforstyrrelser er noen av de vanligste psykiske helseutfordringene barn og unge står overfor. Disse utfordringene er årsakene til vegring og frafall i skolen, fattigdom og andre negative hendelser. I de mest alvorlige formene kan de føre til selvmord, som er den tredje største dødsårsaken i verden blant ungdom.

Barn som bor i lav- og mellominntektsland, og som opplever fattigdom, flukt, rasisme, konflikt eller kjønnsbasert vold blir i de fleste tilfeller ikke diagnostisert elle får støtte til sine psykiske helseutfordringer. Helsevesenet i landene de bor i har ofte ikke ressurser, kapasitet eller budsjetter til å yte profesjonell støtte til de som trenger det.

Disse barna er avhengige av skoler og familier som kan hjelpe dem med å takle negative følelser og opplevelser. Nedstenging av skoler, sosial isolasjon og stress fra familien forårsaket av COVID-19 har gjort det enda vanskeligere for dem å få den hjelpen de trenger.

Right To Play har fokus på psykisk helse blant barn og unge i alle våre programmer. Vi har utarbeidet aktiviteter som kan avdekke og hjelpe de som er rammet, vi har trent opp lærere til å gjenkjenne psykiske helseutfordringer og vi samarbeider med partnere som har ekspertise på området.

Heia Thomas!
Thomas Stordalen
  1. august starter Thomas Stordalen på den viktigste reisen i sitt liv. Da skal han gjennomføre 30 maraton på 30 dager for å skape mer oppmerksomhet rundt hjertesaken sin: mer åpenhet rundt psykisk helse.

«Jeg har selv hatt utfordringer i barndommen og oppveksten som igjen førte med seg noen psykiske plager i form av mye angst og depresjoner. I mange år var jeg i mørket før jeg til slutt så lyset og har jobbet jevnt og trutt gjennom over en lang tid nå for å bli helt frisk og bra igjen», sier Thomas. I tillegg til å skape mer åpenhet rundt sin hjertesak er målet også å samle inn penger til to organisasjoner som er av stor betydning for han: Mental Helse Norge og Right To Play. På denne måten kan flere være med å bidra til at flere som sliter med sin psykiske helse får hjelp.

«Jeg er stolt over at jeg overvant mine plager og tok livet mitt tilbake. 30 på 30 er mitt OL og jeg skal inspirere, motivere og vise verden at den vanlige mannen og kvinnen i gata kan få til så mye, at drømmer kan gå i oppfyllelse og at det går an å få et magisk og fantastisk liv med innsats og et godt apparat rundt», avslutter Thomas.

Bli med å støtt Thomas og barna i våre prosjekter: Vipps et frivillig beløp til #3000 og merk betaling med 30/30

Se hvordan vi bruker lek som metode
Pandemien bidrar til en psykisk helsekrise

For mange av verdens mest marginaliserte barn er COVID-19-pandemien langt fra over. Karantene, nedleggelser og sosial isolasjon har alvorlige konsekvenser for psykisk helse. Mer enn 2/3 av barna har opplevde at deres psykiske helse har blitt verre i løpet av COVID-19-pandemien. Jenter, barn på flukt og barn med spesielle behov har blitt spesielt hardt rammet.

CHM - Landing Page - Image 1 - Web.jpg
Lek endrer liv

Right To Play bruker lek som metode for å beskytte, utdanne og styrke de mest marginaliserte barna i verden. Selv under de mest utfordrende forholdene, og hvor psykiske helsetjenester ikke er tilgengelige, kan lek brukes til å støtte, oppmuntre og styrke barn og unge som sliter.

Lek bidrar til å beskytte barn mot de verste langvarige psykologiske konsekvensene av traumer, sorg og isolasjon. Lek forhindrer at de psykiske helsemessige forhold forverres, og hjelper barn med å utvikle seg følelsesmessig, sosialt og kognitivt - selv under vanskelige forhold.

Ved å bruke lekebaserte psykososiale metoder skaper vi trygge miljøer som hjelper traumatiserte barn til å forstå og håndtere komplekse følelser som sorg, tap og frykt.

Lek hjelper barn med å gjenkjenne og uttrykke følelsene sine samt bidrar til å utvikle positive relasjoner til jevnaldrende og familiemedlemmer. Lek bidrar til å bedre håndtere angst og kjedsomhet, styrker konsentrasjonen og riktig fokus. Gjennom leken får barna gjenopprette en følelse av normalitet og mulighet til å bedre sine fremtidsmuligheter.