"Du kan bidra til å få flere barn tilbake på skolen"
Ingvild Flugstad Østberg, Right To Play Ambassadør
Det haster å få barna tilbake på skolen

Covid-19 har ført til at skoler over hele verden fortsatt har stengt, og millioner av barn har mistet tilgang til trygge nettverk, utdanning og beskyttelse. Barn som ikke går på skolen er i stor fare for å bli utnyttet og misbrukt, og vi vet at mange barn som slutter på skolen aldri kommer tilbake.

Kjetil Jansrud - Right To Play Ambassadør
Du kan bidra

For å få flere barn tilbake på skolen, må smittevernstiltakene i de respektive landene oppfylles. Det innebærer at ansatte og elever må få tilgang til hygieneartikler som for eksempel munnbind, såpe og desinfeksjon. Munnbindet er et symbol på Right To Plays arbeid med å få barna tilbake på skolen. Målet er å samle inn midler til innkjøp av lokalproduserte hygieneartikler, og ved å støtte vårt viktige arbeid bidrar du til å gjøre det mulig. Utdanning er livsviktig for disse barna da det gir dem mulighet til å løfte seg ut av fattigdom, tilegne seg kunnskap om hvordan de kan beskytte seg mot sykdommer og opparbeide seg styrke til å utøve sine rettigheter.

Som fastgiver, hvor du støtter med 250 kroner i måneden, vil du i løpet av ett år for eksempel bidra til hygieneartikler for tre skoler. Registrer deg som fastgiver!
Prisene er et estimatet basert på kostnadene for hygieneartikler i våre programland, og antall skoler vil avhenge skolens størrelse og behov. Som fastgiver vil du til enhver tid bidra til at flest mulig barn kan delta i våre programmer hvor behovene er størst.

Konsekvensene av Covid-19

Korona-krisen har ført til at 91% av verdens barn og unge har mistet muligheten til å gå på skolen. For mange betyr det slutten på en utdannelse, mangel på beskyttelse og redusert kontakt med omverden. Situasjonen som mange barn befinner seg i nå bidrar til økt vold i hjemmet, barneekteskap og trafficking. Det er estimert at 10 millioner jenter ikke kommer tilbake på skolen når denne krisen er over. Ved å støtte vårt viktige arbeid bidrar du til at vi kan kjøpe nødvendige hygieneartikler, slik at flere skoler kan gjenåpne og barna kan komme tilbake.

Meldinger-bilde(486501412).png
Bli med på laget

Hver år gjør våre fastgivere, støttespillere, samarbeidspartnere og utøverambassadører det mulig for oss beskytte, styrke og utdanne 2,3 millioner barn ved å bruke lek som metode. Vi har som mål å nå flere barn, og håper du vil være med som Right To Play fastgiver. Da bidrar du til å gi flere barn den livsviktige skolen, og mulighet til å forme sin egen fremtid. Du registrer deg via avtalegiro her, og du kan når som helst si opp din avtale.